Privaatsuspoliitika

Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palun leidke aega, et antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning võtke meiega ühendust, kui teil tekib sellega seoses küsimusi.

Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid oma veebilehe kaudu kogume ja milleks neid kasutame. Austame teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta, kuidas oma õigusi teostada.

Vastutav andmetöötleja

Inspiratsiooni Stuudio

Aadress: Pärnu

Telefon: +372 5344 1039

E-post: laura@inspiratsioonistuudio.ee

Veebileht: www.inspiratsioonistuudio.ee

Kontaktivormid ja uudiskirjad

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida jagate meiega vabatahtlikult meie veebilehe kaudu. Näiteks kui täidate meie veebilehel kontaktivormi või liitute uudiskirja listiga. Antud vormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) töötleme eesmärgiga vastata teie esitatud päringule ning teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast uudiskirja listist igal ajal eemaldada.

Kauba saatmine

E-poest tooteid ostes, küsime teie nime, e-posti, telefoni numbrit ja aadressi. Kogutud isikuandmeid on vajalikud kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Antud andmeid on võimalik igal ajal muuta e-poes, minu konto all.

Veebilehe sirvimise statistika

Nagu paljud teisedki veebilehed, kogume statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Taoline statistika on vajalik selleks, et saaksime paremini aru oma külastajate käitumisest ning et saaksime parandada oma veebilehe kasutajakogemust.

Veebilehe külastajate kohta salvestatakse muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus, külastatud lehed ning külastaja asukoht. Külastajate kohta kogutud andmeid kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

Küpsised

Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et tagada lehe nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks. Samuti Google, Facebook ja Instagram reklaamide suunamiseks.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.

Teil on võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma arvutisse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siiski, kui keelate või piirate küpsiste salvestumist oma arvutisse, ei pruugi teatud funktsionaalsused töötada.

Turvalisus

Kõiki Inspiratsiooni Stuudio veebilehe külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Turvalisuse tagamiseks kasutame tehnoloogiat, mis krüpteerib kontaktivormidesse sisestatud informatsiooni. Lisaks kasutame täiendavaid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata avalikustamise eest.

Kellega võime jagada teie isikuandmeid?

Me ei jaga, rendi, müü ega avalikusta mingil muul viisil isikuandmeid, mida kogume oma veebilehe kaudu, välja arvatud järgmistel juhtudel:

Me võime avalikustada informatsiooni, mida kogume teie kohta, oma lepingulistele teenusepakkujatele, kui taoline avalikustamine võimaldab neil osapooltel meile teostada ärilist, professionaalset või tehnilist tuge.

Samuti võime avalikustada kolmandate osapooltega anonüümset informatsiooni, mida oma veebilehe kaudu kogume. Näiteks võime avalikustada oma veebilehe külastajate arvu või muud statistilist informatsiooni.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletule, on teil järgnevad õigused:

  • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist
  • õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele
  • õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist
  • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist
  • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele
  • õigus nõuda teie isikuandmete ülekandmist

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele, kirjutades laura@inspiratsioonistuudio.ee aadressile.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust eespool väljatoodud e-posti aadressil.

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Privaatsuspoliitika muudatused

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://www.inspiratsioonistuudio.ee/privaatsuspoliitika